Kezdőlap

 

54. évfolyam 1. szám 
http://www.vetesesaratas.hu/pdf/va541.pdf (kb. 4 MB)

Az Archívumban pdf-ben olvashatók az 1-53. évfolyam összes száma.
Az Archívum egyben letölthető torrent segítségével.

„Adjatok hálát az
Úrnak, mert jó, mert
kegyelme örökké tart!”
(Zsoltárok 136,1)

A következő, 54/2. szám megjelenése 2016. nyarán várható!
(Ha az Úr akarja és élünk.)

Online olvasható a kis képre kattintva is:   Vetés és Aratás 54. évfolyam 1. szám

Kedves Olvasó! 

    A húsvéti és pünkösdi ünnepek idején még hálásabb szívvel köszönjük meg az Úr Jézusnak az Ő váltságával megszerzett új életünket és megszentelődésünket! Erre emlékezve szeretnék idézni H. A. Ironside gondolataiból:
„Mi keresztyének elhívattunk, hogy állhatatosan fussuk meg pályánkat, miközben Jézusra nézünk a Szent Szellemmel a szívünkben és Isten Igéjével a kezünkben (Zsolt 119,105). A János 17-ben az Úr Jézus így kéri az Atyát: »Szenteld meg őket az igazsággal, a Te Igéd igazság.« Az Efezus 5-ben pedig ezt olvassuk: »Krisztus is szerette a Gyülekezetet, és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével, az Ige által megtisztítva megszentelje.« Az Úr Jézus odaszentelte magát értünk. Most pedig Isten színe előtt esedezik, hogy Főpapunk legyen gyöngeségeink miatt, és szószólónk legyen bűneink miatt.
Ha megadjuk az Igének az őt megillető helyet az életünkben, akkor az megőriz bennünket a beszennyeződéstől, és zavartalan közösségben lehetünk Megváltónkkal. Mennyire szükséges tehát, hogy kutassuk a Szentírást, és engedelmeskedjünk parancsainak! Így megszenteltetünk az igazság által. »Aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg, különben teljesen tiszta« (Jn 13,10). Minden hívő egyszer s mindenkorra megfürdött az »újjászülő és megújító fürdőben« (Tit 3,5), ezt nem kell megismételni. Mindazok, akik Istentől születtek, soha nem veszhetnek el, mert örök életük van (Jn 10,2-29).
Egyszer újonnan születtünk, és ez nem történhet meg második alkalommal. Ha elbukunk és vétkezünk, nincs szükségünk újabb és újabb megváltásra. De ítéljük meg magunkat az Ige alapján. Ez felelősséget jelent, mert Isten akarata, hogy megszentelődjünk (1Tesz 4,3). Ne feledjük, ebben a földi életben sohasem érünk el olyan magasztos állapotot, vagy szerzünk olyan tapasztalatokat, hogy becsületesen elmondhassuk: »Többé nincs szükségem az Ige fürdőjére, hogy megtisztítson!« (vö. Zsolt 119,11).”
Kedves Olvasóink, szívből kívánunk áldott, örömteli ünnepeket!

        Soproni János